Information

 • Schneesportgebiet OFFEN (bis 12:00 Uhr) *** Eispavillon GESCHLOSSEN (Sicherheitsgründe) ***Nächste Info: Dienstag, 27.08.19, ab 06:00 Uhr***
 • ski- and snowboardarea OPEN (till 12 a.m.) *** Icepavilion CLOSED (security reasons) *** Next report: tuesday, 27.08.19, from 6 a.m.***
 • Domaine skiable OUVERT (jusque 12 h) *** Pavillon de glace FERMÉE (risque securite)*** Prochain bulletin: mardi, 27.08.19, a partir de 6 h***

open lifts

 • Alpin Express I
 • Alpin Express II
 • Metro Alpin
 • Felskinn
 • Spielboden 1. Sektion
 • Spielboden 2. Sektion
 • Längfluh
 • Plattjen
 • Hannig
 • Allalin 4 / 5
 • Allalin 2
 • Allalin 3

restaurants

 • Drehrestaurant Allalin
 • Bergrestaurant Felskinn
 • Bergrestaurant Morenia
 • Bergrestaurant Längfluh
 • Bergrestaurant Spielboden
 • Bergrestaurant Gletschergrotte
 • Bergrestaurant Plattjen
 • Bergrestaurant Hannig
 • Bergrestaurant Alpenblick
 • Britannia Hütte SAC
 • Steinhütte Längfluh

Fun and Action

 • Feeblitz (12:00 - 17:30)
 • Eispavillon
Last updated at:26.08.2019 05:58

legend

 • open
 • straight prepared
 • closed
 • in progress
 • storm
 • avalanche
 • end of season
 • easy
 • medium
 • hard
 • descend
 • cross-country skiing